top of page

Autotallien ja autokatosten suunnittelupalvelut

Tarjoamme autotallien ja autokatosten arkkitehti-, runkorakenne- ja perustussuunnittelua. Rakennus suunnitellaan rakentajan toiveiden mukaisesti rakennuspaikan vaatimukset ja muut rakennukset huomioiden.

 

Suunnittelupalvelumme sopivat rakentajille, joiden on tarkoitus toteuttaa rakentaminen paikanpäällä rakentaen joko pitkästä puutavarasta tai valmiiksi katkotuista runkopuutavaroista. Rakennustavan huomioiminen jo arkkitehtisuunnittelussa tuo kustannussäästöjä materiaalihankinnoissa ja rakentamisessa. 

Luonnossuunnittelu

AT luonnossuunittelu

 

Tarjoamamme luonnossuunnittelupalvelu on edullinen ja helppo tapa aloittaa autotallin rakentamisen suunnittelu. Luonnossuunnittelussa kartoitetaan tilaajan tarpeet ja toiveet, joiden mukaisesti piirretään rakennuksen pohjapiirustus, julkisivukuvat ja leikkaus. Ensimmäiset luonnokset luovutetaan palvelun tilaajalle kommentoitavaksi ja tarvittaessa suunnitelmiin tehdään tarvittavat muutokset kertaalleen. Tämän jälkeen luonnokset lähetetään sähköpostitse tilaajalle pdf-muodossa. Suunnitelmia voi hyödyntää tarjouspyynnöissä, rakennuslupaneuvotteluissa ja lupakuvien suunnittelun lähtötietoina.

Havainnekuvat

AT havainnekuvat

 

Luonnossuunnittelun mallista on mahdollista tilata havainnekuvat  joiden avulla hahmottaa millaiselta rakennus todellisuuudessa näyttää.

Lupakuvat

AT lupakuvat

 

Lupakuvien suunnittelupalvelun avulla saadaan rakennuslupaa varten tarvittavat arkkitehtisuunnitelmat pohjapiirustuksen, julkisivukuvien ja leikkauksen osalta. Laadimme rakennuksesta luonnokset tilaajan tarpeiden mukaisesti ja teemme tarvittaessa luonnoksiin muuutokset max. 2 kertaa. Tilaajan hyväksymät luonnokset täydennetään kohdekohtaisilla tiedoilla ja ne varustetaan tarvittavin lisätiedoin rakennusluvan hakemista varten.

Toimimme rakennushankkeissa rakennussuunnittelijoina ja lisäämme tarvittaessa suunnitelmat Lupapisteeseen.

Arkkitehtisuunnittelupalvelun hinta on 500-1000 €.

Valmiit suunnitelmat toimitetaan tilaajalle sähköisesti pdf- ja dwg-muodossa. 

Asemapiirroksen täydentäminen autotallilla / uuden asemapiirroksen piirtäminen ei sisälly lupakuvien suunnittelupalveluun. Tarjoamme asemapiirroksen piirtopalvelut kohdekohtaisesti, riippuen suunnittelun lähtötilanteesta ja käytettävissä olevasta aineistosta.

Runkorakennesuunnitelmat

AT runkorakennesuunnitelmat

 

Tarjoamme runkorakennesuunnittelupalveluita autotalleihin ja autokatoksiin. Suunnittelu voidaan toteuttaa tekemiemme arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti, tai palvelun tilaajan omien kuvien mukaisesti. Rakennesuunnittelu tarjotaan kohdekohtaisesti ja tarjouksen antamista varten tarvitaan ark. suunnitelmat.

 

Tarjoamamme autotallien runkopaketit ja laajemman toimituksen materiaalipaketit sisältävät runkorakennesuunnitelmat.

Perustussuunnitelmat

AT perustussuunnitelmat

 

Tarjoamme perustussuunnittelua maanvaraisesti perustettaviin harkkosokkelilla rakennettaviin autotalleihin ja autokatoksiin.  Perustussuunnittelu tarjotaan kohdekohtaisesti ja tarjouksen antamista varten tarvitaan ark. suunnitelmat, sekä perustamistapalausunto.

bottom of page